Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214

  Sobota 19. 1. 2019

  Zoznam učiteľov

  E-mail
   
   
  Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD. Riaditeľ
  director@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art. Zástupca
  rdk@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Peter Sochuľák Zástupca
  peter.sochulak@konzervatoriumbb.sk
   
   
  PaedDr. Eva Aláčová Vychovávateľka
  Vedie krúžok: Domino
  eva.alacova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  PhDr. Henrieta Albertová, PhD. Učiteľ
  henrieta.albertova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Zuzana Andelová Učiteľka
  zuzana.andelova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  MgA. Matej Arendárik, ArtD. Korepetítor
  matej.arendarik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Lucia Bielik, DiS. art. Učiteľka
  Vedie krúžok: Company dance
  lucia.bielik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Lukáš Bordáč Triedny učiteľ: 2B
  lukas.bordac@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Zoja Bordáčová Triedna učiteľka: 6
  zoja.bordacova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Stanislav Borš Učiteľ
  stanislav.bors@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. Učiteľ
  martin.budinsky@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Anna Burdová, PhD. Učiteľka
  anna.burdova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Anna Ciganocová Učiteľka
  anna.ciganocova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Michal Červienka, ArtD. Učiteľ
  michal.cervienka@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Mária Danadová Učiteľka
  maria.danadova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Xénia Egedová, ArtD. Učiteľka
  xenia.egedova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Michaela Feketová Učiteľka
  michaela.feketova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Mária Gálová Triedna učiteľka: 4A
  maria.galova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art. Učiteľka
  denisa.gibalova.kabacova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Filip Hajduk Učiteľ
  fililp.hajduk@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Michal Harmady Vychovávateľ
   
   
  doc. Viktória Herencsár, ArtD. Učiteľka
  viktoria.herencsar@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. Triedna učiteľka: 3A
  katarina.hitzingerova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Ivana Horváthová Triedna učiteľka: 4B
  ivana.horvathova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Viera Horváthová Učiteľka
  viera.horvathova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Gabriela Janková Učiteľka
  gabriela.jankova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  MgA. Jan Juřík Učiteľ
  jan.jurik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Danuša Kaňuková Učiteľka
  danusa.kanukova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Martin Kašša Učiteľ
  martin.kassa@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Lucia Kaššová Učiteľka
  lucia.kassova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Ing. Mgr. Pavol Katreniak Učiteľ
  pavol.katreniak@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Štefánia Kisová Učiteľka
  stefania.kisova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. Triedna učiteľka: 5
  Vedie krúžok: Miešaný spevácky zbor
  katarina.korenova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Boris Kováč Učiteľ
   
   
  PaedDr. Ľuboš Kovačech Učiteľ
  lubos.kovacech@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Ivana Kováčová Učiteľka
  ivana.kovacova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Mária Králiková Učiteľka
  maria.kralikova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Terézia Králiková, DiS. art. Učiteľka
  terezia.kralikova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Michaela Kraus Učiteľka
  michaela.kraus@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Soňa Kremnická, PhD. Triedna učiteľka: 3B
  Vedie krúžok: Športový krúžok
  sona.kremnicka@konzervatoriumbb.sk
   
   
  František Kubiš, DiS. art. Korepetítor
  frantisek.kubis@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. Učiteľ
  Vedie krúžok: Krúžok hudobno-dramatického umenia
  karol.kurtulik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Ivana Kurtulíková Učiteľka
  ivana.kurtulikova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Zuzana Kurtulíková, DiS. art. Korepetítorka
  zuzana.kurtulikova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Eva Lauková Učiteľka
  eva.laukova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Henrich Lehotský Učiteľ
  henrich.lehotsky@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Patrícia Macák Solotruková Učiteľka
  patricia.solotrukova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Bc. Jana Majerová Učiteľka
   
   
  doc. Adam Marec, ArtD. Učiteľ
  adam.marec@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Milan Maťaš Učiteľ
  milan.matas@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Stanislav Matis Učiteľ
  stanislav.matis@konzervatoriumbb.sk
   
   
  PaedDr. Miroslava Matisová Učiteľka
  Vedie krúžok: Dievčenský spevácky zbor
  miroslava.matisova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. Triedna učiteľka: 1B
  eva.miskovicova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Petra Mokrá Učiteľka
  petra.mokra@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Iva Nábělková Učiteľka
  iva.nabelkova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Helena Nátherová Vychovávateľka
   
   
  Zdenka Némešová, DiS. art. Učiteľka
  zdenka.nemesova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Michaela Nezvalová Triedna učiteľka: 2A
  michaela.nezvalova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Marta Oláhová Učiteľka
  marta.olahova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Jana Oľhová Učiteľka
  jana.olhova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Mária Opánska Triedna učiteľka: 1A
  maria.opanska@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Miroslava Pastorková Kiseľová, PhD. Učiteľka
  miroslava.pastorkova.kiselova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Pavol Pondelík Učiteľ
  pavol.pondelik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Jana Pondelíková Učiteľka
  jana.pondelikova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Anton Prievalský Učiteľ
  anton.prievalsky@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Dušan Radič Učiteľ
  dusan.radic@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Róbert Ragan Učiteľ
  robert.ragan@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Roman Ries Učiteľ
  roman.ries@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Ľubomír Richter Korepetítor
  lubomir.richter@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Natália Serdyuková Korepetítorka
  natalia.serdyukova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Juraj Smutný Učiteľ
  juraj.smutny@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Aleš Solárik, ArtD. Učiteľ
  ales.solarik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Peter Solárik Učiteľ
  peter.solarik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. Učiteľ
  peter.strenacik@konzervatoriumbb.sk
   
   
  PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. Učiteľka
  maria.strenacikova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  doc. István Szabó, DLA Učiteľ
  istvan.szabo@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Daniela Szegho, ArtD. Učiteľka
  daniela.szegho@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Katarína Ščasná Učiteľka
  katarina.scasna@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Bc. Michaela Šeligová, DiS. art. Učiteľka
  michaela.seligova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  doc. Jana Škvarková, ArtD. Učiteľka
  jana.skvarkova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Ján Šufliarský Učiteľ
  jan.sufliarsky@konzervatoriumbb.sk
   
   
  prof. Mária Tomanová, ArtD. Učiteľka
  Vedie krúžok: Gracioso
  maria.tomanova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Tomáš Tomkuljak Učiteľ
  tomas.tomkuljak@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Jitka Turčanová Učiteľka
  jitka.turcanova@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Ing. Martin Uherek Učiteľ
  martin.uherek@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Martin Vaculčiak Učiteľ
  martin.vaculciak@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Tibor Vajda Učiteľ
  tibor.vajda@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. Ihor Vlakh Učiteľ
  Vedie krúžok: Komoráčik
  ihor.vlakh@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Jozef Vohár Učiteľ
  jozef.vohar@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Daniel Výrostek Učiteľ
  daniel.vyrostek@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD. Učiteľka
  zulfizar.zazriva@konzervatoriumbb.sk
   
   
  Mgr. art. Róbert Židek Učiteľ
  robert.zidek@konzervatoriumbb.sk

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214