Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD. Riaditeľ
director@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art. Zástupca
rdk@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Peter Sochuľák Zástupca
peter.sochulak@konzervatoriumbb.sk
 
 
PaedDr. Eva Aláčová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Domino
eva.alacova@konzervatoriumbb.sk
 
 
PhDr. Henrieta Albertová, PhD. Učiteľ
henrieta.albertova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Zuzana Andelová Učiteľka
zuzana.andelova@konzervatoriumbb.sk
 
 
MgA. Matej Arendárik, ArtD. Korepetítor
matej.arendarik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Lucia Bielik, DiS. art. Učiteľka
Vedie krúžok: Company dance
lucia.bielik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Lukáš Bordáč Triedny učiteľ: 2B
lukas.bordac@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Zoja Bordáčová Triedna učiteľka: 6
zoja.bordacova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Stanislav Borš Učiteľ
stanislav.bors@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. Učiteľ
martin.budinsky@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Anna Burdová, PhD. Učiteľka
anna.burdova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Anna Ciganocová Učiteľka
anna.ciganocova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Michal Červienka, ArtD. Učiteľ
michal.cervienka@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Mária Danadová Učiteľka
maria.danadova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Xénia Egedová, ArtD. Učiteľka
xenia.egedova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Michaela Feketová Učiteľka
michaela.feketova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Mária Gálová Triedna učiteľka: 4A
maria.galova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art. Učiteľka
denisa.gibalova.kabacova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Filip Hajduk Učiteľ
fililp.hajduk@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Michal Harmady Vychovávateľ
 
 
doc. Viktória Herencsár, ArtD. Učiteľka
viktoria.herencsar@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. Triedna učiteľka: 3A
katarina.hitzingerova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Ivana Horváthová Triedna učiteľka: 4B
ivana.horvathova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Viera Horváthová Učiteľka
viera.horvathova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Gabriela Janková Učiteľka
gabriela.jankova@konzervatoriumbb.sk
 
 
MgA. Jan Juřík Učiteľ
jan.jurik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Danuša Kaňuková Učiteľka
danusa.kanukova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Martin Kašša Učiteľ
martin.kassa@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Lucia Kaššová Učiteľka
lucia.kassova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Ing. Mgr. Pavol Katreniak Učiteľ
pavol.katreniak@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Štefánia Kisová Učiteľka
stefania.kisova@konzervatoriumbb.sk
 
 
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. Triedna učiteľka: 5
Vedie krúžok: Miešaný spevácky zbor
katarina.korenova@konzervatoriumbb.sk
 
 
PaedDr. Ľuboš Kovačech Učiteľ
lubos.kovacech@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Ivana Kováčová Učiteľka
ivana.kovacova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Mária Králiková Učiteľka
maria.kralikova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Terézia Králiková, DiS. art. Učiteľka
terezia.kralikova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Michaela Kraus Učiteľka
michaela.kraus@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Soňa Kremnická, PhD. Triedna učiteľka: 3B
Vedie krúžok: Športový krúžok
sona.kremnicka@konzervatoriumbb.sk
 
 
František Kubiš, DiS. art. Korepetítor
frantisek.kubis@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok hudobno-dramatického umenia
karol.kurtulik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Ivana Kurtulíková Učiteľka
ivana.kurtulikova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kurtulíková, DiS. art. Korepetítorka
zuzana.kurtulikova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Eva Lauková Učiteľka
eva.laukova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Henrich Lehotský Učiteľ
henrich.lehotsky@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Patrícia Macák Solotruková Učiteľka
patricia.solotrukova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Bc. Jana Majerová Učiteľka
 
 
doc. Adam Marec, ArtD. Učiteľ
adam.marec@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Milan Maťaš Učiteľ
milan.matas@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Stanislav Matis Učiteľ
stanislav.matis@konzervatoriumbb.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Matisová Učiteľka
Vedie krúžok: Dievčenský spevácky zbor
miroslava.matisova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. Triedna učiteľka: 1B
eva.miskovicova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Petra Mokrá Učiteľka
petra.mokra@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Iva Nábělková Učiteľka
iva.nabelkova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Helena Nátherová Vychovávateľka
 
 
Zdenka Némešová, DiS. art. Učiteľka
zdenka.nemesova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Michaela Nezvalová Triedna učiteľka: 2A
michaela.nezvalova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Marta Oláhová Učiteľka
marta.olahova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Jana Oľhová Učiteľka
jana.olhova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Mária Opánska Triedna učiteľka: 1A
maria.opanska@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Miroslava Pastorková Kiseľová, PhD. Učiteľka
miroslava.pastorkova.kiselova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Pavol Pondelík Učiteľ
pavol.pondelik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Jana Pondelíková Učiteľka
jana.pondelikova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Anton Prievalský Učiteľ
anton.prievalsky@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Dušan Radič Učiteľ
dusan.radic@konzervatoriumbb.sk
 
 
Róbert Ragan Učiteľ
robert.ragan@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Roman Ries Učiteľ
roman.ries@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Ľubomír Richter Korepetítor
lubomir.richter@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Natália Serdyuková Korepetítorka
natalia.serdyukova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Juraj Smutný Učiteľ
juraj.smutny@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Aleš Solárik, ArtD. Učiteľ
ales.solarik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Peter Solárik Učiteľ
peter.solarik@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. Učiteľ
peter.strenacik@konzervatoriumbb.sk
 
 
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. Učiteľka
maria.strenacikova@konzervatoriumbb.sk
 
 
doc. István Szabó, DLA Učiteľ
istvan.szabo@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Daniela Szegho, ArtD. Učiteľka
daniela.szegho@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Katarína Ščasná Učiteľka
katarina.scasna@konzervatoriumbb.sk
 
 
Bc. Michaela Šeligová, DiS. art. Učiteľka
michaela.seligova@konzervatoriumbb.sk
 
 
doc. Jana Škvarková, ArtD. Učiteľka
jana.skvarkova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Ján Šufliarský Učiteľ
jan.sufliarsky@konzervatoriumbb.sk
 
 
prof. Mária Tomanová, ArtD. Učiteľka
Vedie krúžok: Gracioso
maria.tomanova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Tomáš Tomkuljak Učiteľ
tomas.tomkuljak@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Jitka Turčanová Učiteľka
jitka.turcanova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Ing. Martin Uherek Učiteľ
martin.uherek@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Martin Vaculčiak Učiteľ
martin.vaculciak@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Tibor Vajda Učiteľ
tibor.vajda@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. Ihor Vlakh Učiteľ
Vedie krúžok: Komoráčik
ihor.vlakh@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Jozef Vohár Učiteľ
jozef.vohar@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Daniel Výrostek Učiteľ
daniel.vyrostek@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD. Učiteľka
zulfizar.zazriva@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Veronika Zelinová Učiteľka
veronika.zelinova@konzervatoriumbb.sk
 
 
Mgr. art. Róbert Židek Učiteľ
robert.zidek@konzervatoriumbb.sk

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
    Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 048 412 3214

Fotogaléria