Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214

  Sobota 19. 1. 2019

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov   
  Company dance
  Dievčenský spevácky zbor
  Domino
  Gracioso
  Komoráčik
  Krúžok hudobno-dramatického umenia
  Miešaný spevácky zbor
  Počítačový krúžok
  Športový krúžok

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214