Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Company dance
Dievčenský spevácky zbor
Domino
Gracioso
Komoráčik
Krúžok hudobno-dramatického umenia
Miešaný spevácky zbor
Počítačový krúžok
Športový krúžok

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
    Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 048 412 3214

Fotogaléria