Navigácia

Zoznam tried

Názov
1A
1B
2A Triedny učiteľ Mgr. art.Michaela Nezvalová
2B Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Bordáč
3A Triedny učiteľ Mgr. art.Katarína Hitzingerová, ArtD.
3B Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
4A Triedny učiteľ Mgr. Mária Gálová
4B Triedny učiteľ Mgr. Ivana Horváthová
5 Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
6 Triedny učiteľ Mgr. Zoja Bordáčová

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
    Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 048 412 3214

Fotogaléria