Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214

  Sobota 19. 1. 2019

  Zoznam tried

  Názov
  Štúdium jednotlivých predmetov
  1A Triedny učiteľ Mgr. Mária Opánska
  1B Triedny učiteľ Mgr. art.Eva Miškovičová, PhD.
  2A Triedny učiteľ Mgr. art.Michaela Nezvalová
  2B Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Bordáč
  3A Triedny učiteľ Mgr. art.Katarína Hitzingerová, ArtD.
  3B Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
  4A Triedny učiteľ Mgr. Mária Gálová
  4B Triedny učiteľ Mgr. Ivana Horváthová
  5 Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
  6 Triedny učiteľ Mgr. Zoja Bordáčová

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

  Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
   Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 48 412 3214