Navigácia

Zoznam tried

Názov
1A
1B
2A Triedny učiteľ Mgr. art.Katarína Hitzingerová, ArtD.
2B Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kremnická, PhD.
3A Triedny učiteľ Mgr. Mária Gálová
3B Triedny učiteľ Mgr. Ivana Horváthová
4 Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
5 Triedny učiteľ Mgr. art.Róbert Drago KarvayDiS. art.
6 Triedny učiteľ Mgr. art.Eva Miškovičová, PhD.

© aScAgenda 2017.0.1055 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
    Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
  • +421 048 412 3214

Fotogaléria